Open Lectures

Varför är kvantmekaniska problem så svårlösta, och hur ska vi gå till väga för att lösa dem?

Datorn är ett av de starkaste redskapen vi fysiker har för att simulera fysikaliska system och modeller. Utveckling har gjort det möjligt att lösa väldigt komplicerade problem, men ändå står vi handfallna inför speciellt vissa typer av kvantmekaniska mångpartikelproblem. Anledningen är att minnet på datorn inte räcker till, man behöver lagra en otrolig mängd data. Man kan tänka sig att smarta algoritmer eller approximationer kan lösa problemet åt oss, men även här tror man att inte alla problem kommer kunna lösas på detta sätt. Den kände fysikern Richard Feynman förslog ett alternativ: konstruera en dator som är kvantmekanisk. En typ av kvantdator som är skräddarsydd för att lösa ett specifikt problem — en kvantsimulator. I det här seminariet diskuterar jag sådana kvantsimulatorer, vad vi skulle kunna göra med dem om vi hade dem, och var vi står idag i utvecklingen.