Open Lectures

Vad kan miljarder protonkollisioner lära oss om universum?

Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av Higgspartikeln i juli 2012. Sedan dessa har acceleratorn genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss närmare svaret på frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?

— Sara Strandberg, universitetslektor i partikelfysik vid Stockholms universitet.