Open Lectures

Kosmiska fotbollar

Astronomer har de senaste 30 åren upptäckt att rymden är full av komplexa kol-föreningar.
De största kolmolekyler man hittills identifierat i rymden innehåller 60 eller fler atomer.
Dessa kolatomer bildar samma mönster av fem- och sexhörningar som finns på en fotboll.
Men hur vet man att rymden faktiskt är full av dessa fotbollsmolekyler? Och var kommer de ifrån? I detta fördrag kommer jag att presentera hur fysiker och astronomer arbetar
tillsammans för att identifiera kosmiska molekyler och den kemi som skapar dem.