Open Lectures

Julföreläsning 2022 - Michael Faradays 190-åriga tradition - 20 årsjubileum!

“Christmas Lectures” hålls årligen vid Royal Institution i London för att presentera vetenskapliga frågor på ett informativt och underhållande sätt. De inleddes redan 1825 och en av de tidigaste och flitigaste föreläsarna var Michael Faraday. I hans anda visar vi experiment för alla åldrar, nu för tjugonde gången.

Möt Carl-Olof Fägerlind, lärarfortbildare och fysiklärare och Max Kesselberg, fil doktor.

 

https://www.su.se/fysikum/kalender/julf%C3%B6rel%C3%A4sning-michael-faradays-190-%C3%A5riga-tradition-20-%C3%A5rsjubileum-1.573113