Open Lectures

Hade Einstein fel?

Den moderna kosmologin, studiet av universums utveckling, har en hundraårig historia. Albert Einstein har haft ett finger med i stora delar av utvecklandet av vår kosmologiska förståelse. Idag tror vi oss kunna beskriva universums 14 miljarder år långa historia hela vägen tillbaka till när det var bråkdelen av en sekund gammalt. Dock förutspår vår modell att 95 % av innehållet i universum är av okänt och osynligt slag. Eller kan det vara så att Einsteins mest berömda teori, den allmänna relativitetsteorin, är felaktig?

– Möt Edvard Mörtsell, professor vid Fysikum