AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Måndagen den 15 februari 2016
10:00
Föreläsningssal FB54
  Artificial photosynthesis; electrochemical CO2 reduction
Anders Nilsson (Stockholm University, Chemical Physics)
13:15
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  Effectice couplings in N=2 supersymmetric gauge theories
Vladimir Mitev (Univ. Mainz)
Tisdagen den 16 februari 2016
13:15
Föreläsningssal FB52
  TBD
Cesar Gomez (Universidad Autonoma de Madrid)
Torsdagen den 18 februari 2016
13:00   Life: Degenerating from Microbes to Humans
Charles Cockell (University of Edinburgh)
Fredagen den 19 februari 2016
10:30
FC61
  First stars and galaxies: clues from Near-Field Cosmology
Stefania Salvadori (Observatoire de Paris)