AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Onsdagen den 24 maj 2017
11:00
A4:1069
  Quantisation of compact forms of the trigonometric Ruijsenaars-Schneider system
Martin Hallnäs (Chalmers)
Måndagen den 29 maj 2017
10:00
Föreläsningssal FB42
  PHD THESIS defense: Supernovae seen through gravitational telescopes
Tanja Petrushevska (Stockholm University, Department of Physics)
13:15
Norditas seminarierum (132:028)
  Branes and the Kraft - Procesi transition
Hanany Amihay (Imperial College London)
Tisdagen den 30 maj 2017
10:30
FC61
  Interstellar dust particles and chemical species
Jacek Krelowski (Center for Astronomy, Nicolaus Copernicus University)
11:00
112:028 (Nordita South)
  Particlelike states in helical magnets: chiral skyrmions and bobbers
Filipp N. Rybakov (KTH)
13:15
Föreläsningssal FB42
  White Dwarf Supernovae: Physics and Cosmology
Saurabh Jha (Rutgers University)