AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Onsdagen den 24 augusti 2016
08:00   How Galaxies form Stars
13:30
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  New radio solar emission at meterwavelentghs
Rohit Sharma ( NCRA-TIFR, Pune)
Torsdagen den 25 augusti 2016
08:00   How Galaxies form Stars
Fredagen den 26 augusti 2016
08:00   How Galaxies form Stars
Tisdagen den 30 augusti 2016
13:30   Efficiency fluctuations of the Brownian gyrator
Lennart Dabelow (Univerity of Jena)