AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Måndagen den 4 juli 2016
09:00
F2 (KTH Campus)
  Amplitudes 2016 International Conference
11:00
Seminarierum FA31
  The ultrafast photochemistry of vitamin D – Towards understanding the quantum biology of a self-regulating system
Enrico Tapavicza (California State University)
Tisdagen den 5 juli 2016
09:00
F2 (KTH Campus)
  Amplitudes 2016 International Conference
Onsdagen den 6 juli 2016
09:00
F2 (KTH Campus)
  Amplitudes 2016 International Conference
Torsdagen den 7 juli 2016
09:00
F2 (KTH Campus)
  Amplitudes 2016 International Conference