AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Torsdagen den 5 mars 2015
08:30
The Svedberg (FD5) och Oscar FR4, Oskar Kleins auditorium (FR4)
  Teknikåttan - kvartsfinal 2015
15:15   Our Accelerating Universe and Modified Gravity
Claudia de Rham (Case Western Reserve University)
Fredagen den 6 mars 2015
10:00
Fantum
  Applicable nonlinear time-series and graph methods to neurodynamics and functional imaging
Ivan J. Roijals-Miras (Karolinska Institute)
10:30
Föreläsningssal FB55
  The evolution of the dust and gas content in galaxies
Paola Santini (INAF, Rome)
Måndagen den 9 mars 2015
09:00
FR4, Oskar Kleins auditorium
  Sunspot formation: theory, simulations and observations
10:00
Föreläsningssal FD41
  Surface resonance states on Pd(110) / X-­‐ray micro tomography -­‐ A case study of LiFePO4 samples
Peter Amann (Chemical Physics Department)
13:15
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  [Titel meddelas senare]
Amit Dekel (NORDITA)
Tisdagen den 10 mars 2015
09:00
FR4, Oskar Kleins auditorium
  Sunspot formation: theory, simulations and observations
13:15
Seminarierum FA31
  Towards Imaging the Event Horizon in the Galactic Center Black Hole
Heino Falcke (Nimegen)
Onsdagen den 11 mars 2015
09:00
FR4, Oskar Kleins auditorium
  Sunspot formation: theory, simulations and observations