AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Måndagen den 30 november 2015
10:00
Föreläsningssal FB55
  Updates from the Helios Laboratory in Uppsa University
Robert Stefanuik (Uppsala University)
13:15
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  The Inflationary Universe of α-attractors
Marco Scalisi (University of Groningen)
Tisdagen den 1 december 2015
13:15
Seminarierum FA31
  A dark matter signal in the Inner Galaxy?
Jennifer Gaskins (GRAPPA, Amsterdam)
Torsdagen den 3 december 2015
09:00
Seminarierum FA32
  Structural bases underlying Streptococcus pneumonia virulence
Assoc. Professor Adnane Achour (Department of Medicine, Karolinska Institute )
15:15   quilibrium dynamics of fermions: from resonant Xray scattering in solids to ultracold atoms
Eugene Demler (Harvard University)
Fredagen den 4 december 2015
15:15   TBD
Javier Martin-Torres (Luleå Tekniska Universitet)