AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum fr fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Måndagen den 31 augusti 2015
13:15
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  The Number Theory of Superstring Amplitudes
Oliver Schlotterer (AEI Potsdam)
Tisdagen den 1 september 2015
13:15
Seminarierum FA31
  Axion Inflation in Supergravity
Martin Winkler (Bethe Center for Theoretical Physics, Bonn University)
13:15
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  On the integrability of strings on symmetric spaces
Linus Wulff (Imperial )
Fredagen den 4 september 2015
15:15
TBD
  Hot Topic Seminar: Origin of eukaryotes from Archaea
Daniel Lundin (SU)
Lördagen den 5 september 2015
11:00   Fysik i Kungsan