AlbaNova home page Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet

AlbaNova Universitetscentrum

Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik

 
AKTUELLT PÅ ALBANOVA! (Utdrag ur AlbaNovas Agenda)

Tisdagen den 22 april 2014
13:00
Föreläsningssal FB55
  Ultracompact Binaries as gravitational wave sources
Paul Groot (Nijmegen, NL)
Onsdagen den 23 april 2014
13:30
Nordita astrofysiks seminarierum (122:026)
  Intense bipolar structures from stratified helical dynamos
Dhrubaditya Mitra (Nordita)
Torsdagen den 24 april 2014
13:00
Nordita West (122:026)
  [Titel meddelas senare]
Raivo Stern (Tallinn University)
15:15
FR4, Oskar Kleins auditorium auditorium
  Neutrinos: Ghost particles of the universe
George Rafellt (Max Planck Institute for Physics, Munich, Germany)