AlbaNova home page Royal Institute of Technology Stockholm University

WORK DESCRIPTION FOR CLEANING

BESKRIVNING AV NORMALT STÄDRESULTAT


Städning och rengöring skall utföras fem dagar i veckan(helgfri måndag - fredag, inklusive dagar med arbetstidsförkortning). Angiven städnivå är vägledande och arbetsmomenten utförs vid behov.
Samtliga golv skall rengöras och underhållas med av hyresvärd angivna metoder och medel så att en god golvstandard upprätthålls.
Till whiteboardtavlor skall anvisad utrustning och medel användas.

I samtliga lokaler skall dörrar, fönsterbänkar och radiatorer vara rena från synlig smuts.

UNDERVISNINGSLOKALER, LÄSPLATSER OCH DATORSALAR

Dagligen:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov. Påfyllning av kritor/whiteboard pennor.
Tavelsuddar rengöres vid behov.

Varannan dag:
Golv, matta och möbler skall vara fria från synlig smuts.
Skrivtavlor och rännor skall vara fria från synlig smuts.

En gång i veckan:
Övrig inredning, dörrglas, rostfritt och klädkrokar skall vara fria från smuts inom räckhöjd. Synlig smuts på och omkring strömbrytare och dörrhandtag skall tas bort. Vägglas skall vara fritt från synlig smuts, klotter, tejp och liknande.

En gång i månaden:
Dammtorkning av datorer i datorsalarna.

HÖRSALAR OCH SAMMANTRÄDESRUM

Dagligen:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov. Påfyllning av kritor/whiteboard pennor.
Tavelsuddar rengöres vid behov.
Golv, matta och möbler skall vara fria från synlig smuts.
Skrivtavlor och rännor skall vara fria från synlig smuts.

En gång i veckan:
Övrig inredning, dörrglas, rostfritt och klädkrokar skall vara fria från smuts inom räckhöjd. Synlig smuts på och omkring strömbrytare och dörrhandtag skall tas bort. Vägglas skall vara fritt från synlig smuts, klotter, tejp och liknande.

En gång i månaden:
Dammsugning av tygklädda möbler.

ENTRÉHALL, LJUSHALL, UPPEHÅLLSYTOR, KORRIDORER, TRAPPOR, STUDENTEXPEDITIONER OCH VAKTMÄSTERI

Dagligen:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv, väggar, glaspartier, möbler och övrig inredning skall vara fria från synlig smuts, klotter, tejp och liknande.
Entrémattor skall vara fria från lös smuts.
Kaffe- och varuautomater skall vara fria från synlig smuts.
Ledstänger skall torkas av.

KULVERT

En gång i månaden:
Golv och väggar skall vara fria från synlig smuts samt klotter.

KONTORSRUM

Varannan vecka:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv, väggar, glaspartier, möbler och övrig inredning skall vara fria från synlig smuts.

LABORATORIER

Forskningslaboratorier(torra)

En gång i veckan:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv skall vara fria från synlig smuts.
Handfat skall rengöras.
Pappershanddukar och tvål skall fyllas på.

Forskningslaboratorier(våta)

En gång i veckan:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv skall vara fria från synlig smuts.
Handfat skall rengöras.
Pappershanddukar och tvål skall fyllas på.

Övningslaboratorier(torra)

En gång i veckan:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv skall vara fria från synlig smuts.
Handfat skall rengöras.
Pappershanddukar och tvål skall fyllas på.

Övningslaboratorier(våta)

En gång i veckan:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv skall vara fria från synlig smuts.
Handfat skall rengöras.
Pappershanddukar och tvål skall fyllas på.

VERKSTADEN

En gång i veckan:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv skall vara fria från synlig smuts.

BIBLIOTEK

Dagligen:
Papperskorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.

En gång i veckan:
Golv, väggar, glaspartier, möbler och övrig inredning skall vara fria från synlig smuts och klotter.

Varannan vecka:
Skrivtavlor och rännor skall vara fria från synlig smuts.
Dammtorkning av datorer i publika utrymmen.

PENTRY OCH UPPEHÅLLSRUM

Dagligen:
Pappers- och sopkorgar skall vara tömda och insatspåsar bytta vid behov.
Golv och matta skall vara fria från synlig smuts.
Diskbänkens fria ytor och intilliggande väggytor skall vara fria från synlig och osynlig smuts.
Fast inredning(skåp, kyl-/frys, spis, diskmaskin och mikrovågsugn m.m.)skall vara fri från synlig smuts utvändigt. Möbler och övrig inredning skall vara fria från synlig smuts.
Hushållspapper m.m. skall fyllas på. Avfall skall föras till avsett soprum.

HYGIENUTRYMMEN OCH VILORUM

Dagligen:
Golv, väggar, sanitetsporslin, spegel, handduksskåp, hållare för papper och tvål samt sanitetsbehållare skall vara fria från synlig och osynlig smuts. Övrig inredning skall vara fri från synlig smuts inom räckhöjd. Sanitetsbehållaren skall vara tömd och insatspåsen bytt vid behov.
Toalettartiklar skall fyllas på. Duschrum skall vara fria från synlig smuts.

En gång i veckan:
Duschar skall rengöras från osynlig smuts.
Vatten skall spolas under ett par minuter. I toalettrum som sällan används skall kranarna spola vatten under ett par minuter.

HISSAR

Dagligen:
Golv och väggar skall vara fria från synlig smuts.
Ledstång, manöverpanel, glas och skyltar skall vara fria från synlig smuts.

En gång i veckan:
Ledstång och manöverpanel skall göras rena från osynlig smuts.